Χρήσιμες συνδέσεις Ελληνικών και Διεθνών Ιστιοπλοϊκών Ομοσπονδιών.
hoc

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

isaf

Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

eurosaf

Ευρωπαϊκή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

RYA

Aγγλική Ομοσπονδία Σκαφών Αναψυχής