Για την εγγραφή νέων μελών στον Ι.Ο.Ι. απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της ακόλουθής αίτησης ταυτόχρονα με την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής (20€) και η συνδρομή του τρέχοντος έτους (30€).  
Η ακόλουθη αίτηση μπορεί να μεταφορτωθεί σε μορφή αρχείου DOC εδώ:

Αίτηση Εγγραφής Νέων Μελών Ι.Ο.Ι.