Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιωαννίνων (Ι.Ο.Ι.) συνήλθε σε Γενική Συνέλευση στις 6 Απριλίου 2016,

ώρα 20:30 στο Λεμβαρχείο 11 του Ε.Α.Ν.Κ.Ι. για τις αρχαιρεσίες του Ομίλου. Στη συνέχεια

συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος:
Φρίξος Τριάντης
Αντιπρόεδρος:
Γεώργιος Στεργιούλης
Γενικός Γραμματέας:
Αλκιβιάδης Μπέτσης
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:
Βασίλειος Νταλαμάγκας
Ταμίας:
Στέργιος Βακατσάς
Αναπληρωματικά Μέλη:
Γεώργιος Κοκκίνης
 

 
 
 
 
 

 


Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι:  Αθανάσιος Δανάκας (Πρόεδρος), Γρηγόρης Κύρκος και

                                                                                 Πέτρος Κοντούλας.

Επίσης  αποφασίστηκε ο ορισμός δύο  νέων εφόρων που έχουν ως εξής:

Έφορος Ιστιοπλοϊας Ανοιχτής Θαλάσσης:  Γεώργιος Στεργιούλης
Έφορος Ιστιοπλοϊας Τριγώνου:  Βασίλειος Νταλαμάγκας