Όργανα - Επιτροπές
Print

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, που εξελέγη από την 18η Γ.Σ. (αρχαιρεσιών) την 15.6.2021, 

στην αρ. 2021.2-1 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

 

Πρόεδρος:
Γεώργιος Στεργιούλης
Αντιπρόεδρος:
Κώστας Τσακανίκας
Γενικός Γραμματέας:
Στέργιος Βακατσάς
Αναπλ. Γραμματέας:
Θάλεια Σταμουλάκη
Ταμίας:
Βασίλης Ήλης


 Αναπληρωματικά Μέλη:
Μυρτώ Σπύρου
 

 


Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι: Βασίλειος Καλπακίδης, Αλκιβιάδης Μπέτσης και Ευάγγελος Σταμουλάκης.

Επίσης  αποφασίστηκε το Οργανόγραμμα του Ομίλου και οι υπεύθυνοι/έφοροι των Τμημάτων  που έχουν ως ακολούθως:

 Έφορος Ιστιοπλοϊας Ολυμπιακών κατηγοριών (inshore):  Κώστας Τσακανίκας
 Έφορος Ιστιοπλοϊας Ανοιχτής Θαλάσσης (offshore):         Βασίλης Ήλης
 Υπεύθυνη Εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων:        Θάλεια Σταμουλάκη