Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιωαννίνων (Ι.Ο.Ι.) συνήλθε σε Γενική Συνέλευση στις 28 Μαρτίου 2018,

στο Λεμβαρχείο 11 του Ε.Α.Ν.Κ.Ι. για τις αρχαιρεσίες του Ομίλου. Στη συνέχεια συγκροτήθηκε

 το νέο Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος:
Γεώργιος Στεργιούλης
Αντιπρόεδρος:
Βασίλειος Καλπακίδης
Γενικός Γραμματέας:
Στέργιος Βακατσάς
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:
Ευριπίδης Γλαβάς
Ταμίας:
Μυρτώ Σπύρου
Αναπληρωματικά Μέλη:
Γεώργιος Κοκκίνης
 
Άλκης Μπέτσης
 

 


Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι: Βαγγέλης Κατσέτας, Αθανάσιος Δανάκας και Βασιλική Σαραντέα.

Επίσης  αποφασίστηκε το νέο Οργανόγραμμα του Ομίλου και οι υπεύθυνοι/έφοροι των Τμημάτων  που έχουν ως ακολούθως:

Έφορος Ιστιοπλοϊας Ολυμπιακών κατηγοριών (inshore):  Βασίλειος Καλπακίδης            
 Έφορος Ιστιοπλοϊας Ανοιχτής Θαλάσσης (offshore):         Ευριπίδης Γλαβάς
 Υπεύθυνος Εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων:      Μυρτώ Σπύρου