Οι κανόνες και η λειτουργία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ιωαννίνων καθορίζονται από το καταστατικό του το οποίο αναλυτικά κωδικοποιημένο παρουσιάζεται παρακάτω:

Το καταστατικό του ομίλου μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή PDF εδώ: Καταστατικό

Καταστατικό (Κωδικοποιημένο)

Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία:

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ι.Ο.Ι.)

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το καταστατικό του αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με αρχικά «Ι.Ο.Ι.» που αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 14/2004 απόφαση του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 10/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, καταχωρήθηκε στο βιβλίο των αναγνωρισμένων Σωματείων του ως άνω Πρωτοδικείου με α.α. 1723/12.3.2004, και σε κωδικοποίηση των διατάξεών του έχει ως εξής:

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

1. Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με αρχικά «Ι.Ο.Ι.», και έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών της Περιφέρειας Ηπείρου. Για την εκπροσώπηση του Σωματείου στο εξωτερικό ορίζεται ως επωνυμία του στην αγγλική γλώσσα η ακριβής μετάφραση της επωνυμίας του Σωματείου.

ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

Άρθρο 2

1. Σκοπός του Σωματείου ως ένωσης φυσικών προσώπων με μη κερδοσκοπικό σκοπό κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 κ.επ. του Αστικού Κώδικα είναι α) η διαμόρφωση οργανωτικού πλαισίου για την ενασχόληση, την καλλιέργεια και την διάδοση κάθε είδους ιστιοπλοϊκών δραστηριοτήτων - ψυχαγωγικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κάθε άλλης ναυτικής ή ναυταθλητικής δραστηριότητας - στην θάλασσα καθώς και στις λίμνες και ποτάμια της Ηπείρου με την παράλληλη προστασία του υδάτινου και εν γένει φυσικού περιβάλλοντος, β) η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, γ) η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με την χρησιμοποίηση αγωνισμάτων και ασκήσεων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος στους αθλούμενους, δ) η καλλιέργεια της πολιτιστικής ιστορικής παράδοσης καθώς και του αθλητικού ιδεώδους για την άμεση διασύνδεση αθλητισμού και πολιτισμού, ε) η ανάπτυξη ακαδημιών και υποδομών, αθλητισμού ενηλίκων, παιδικού και εφηβικού αθλητισμού, καθώς και η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και αθλητικού τουρισμού, η διάδοση και καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και της αθλητικής ιδέας, του πνεύματος αλληλεγγύης, φιλίας, συνεργασίας, καθώς και η καλλιέργεια των σχέσεων και των δεσμών, μεταξύ των αθλητών και των μελών του Σωματείου και της ευρύτερης κοινωνίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, στ) η διενέργεια και οργάνωση αθλητικών διοργανώσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και πάσης φύσης συναφών εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, ζ) η τέλεση εκδηλώσεων που εντάσσονται στον χώρο του αθλητισμού, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, όπως η συγκέντρωση, προβολή και ενημέρωση των ιστορικών αρχείων του κάθε αθλήματος που καλλιεργεί το Σωματείο, η προβολή των δραστηριοτήτων του Σωματείου μέσω επίσημης ιστοσελίδας και επίσημων σελίδων κοινωνικής δικτύωσής του, η συνεργασία με άλλους οργανισμούς που έχουν παρόμοιους ή παραπλήσιους στόχους και μπορούν να εξυπηρετήσουν τη δημιουργία δικτύων ανάπτυξης και ακαδημιών και τμημάτων υποδομών στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, η συνεργασία με εν γένει πολιτιστικούς φορείς για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, των μνημών και των παραδοσιακών αξιών, η) η διενέργεια δραστηριοτήτων που βοηθούν στην ανάπτυξη του ναυταθλητικού τουρισμού, καθώς και οτιδήποτε άλλο συμβάλλει στην πραγμάτωση του σκοπού του Σωματείου.

2. Το Σωματείο λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Α.Κ., του ν. 2725/99 (ΦΕΚ Α’ 121) όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του με τις σχετικές διατάξεις των νόμων ν. 2858/2000 (ΦΕΚ Α’ 247), ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α’ 228), ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α’ 239), ν. 3479/2006 (ΦΕΚ Α’ 152), ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α’ 35), ν. 4603/2019 (ΦΕΚ Α’ 48), ν. 4726/2020 (ΦΕΚ Α’ 181) και όσων άλλων εφαρμόζονται και, γενικά σύμφωνα με τα όσα η ελληνική έννομη τάξη ορίζει.

3. Το Σωματείο έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Απαγορεύεται κάθε παρέκκλισή του από τον σκοπό αυτό, χωρίς την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 3

Η επίτευξη των σκοπών του σωματείου θα γίνει με κάθε νόμιμο μέσο που θα κρίνει πρόσφορο η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Σωματείου και θα υλοποιηθεί από το Δ.Σ. αυτού. Ενδεικτικά με την:

α) ίδρυση γραφείων, εντευκτηρίων, γυμναστηρίων, προπονητικών και αγωνιστικών χώρων και κάθε είδους αθλητικών και λοιπών λιμενικών εγκαταστάσεων

β) οργάνωση ιστιοπλοϊκών δραστηριοτήτων, εκδρομών και κάθε είδους εκπαιδευτικής και ενημερωτικής εκδήλωσης ή σεμιναρίων με θέματα ναυτικού και ιστιοπλοϊκού ενδιαφέροντος

γ) στενή συνεργασία μέσω επισκέψεων και διοργάνωσης αθλητικών συναντήσεων με άλλα ομοειδή σωματεία,

δ) με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. ίδρυση και λειτουργία αθλητικών αγωνιστικών τμημάτων Ακαδημιών, Υποδομών, Ανδρών και Γυναικών, Μη Ενεργών Ενηλίκων, Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) (κατά τις προβλέψεις του άρθρου 29 του ν. 2725/1999) και Βετεράνων με τους πιο κάτω κλάδους ναυτικής άθλησης σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων Ομοσπονδιών και τον αθλητικό νόμο: Ιστιοπλοΐας, Αθλητικής Αλιείας, Υποβρύχιων Δραστηριοτήτων, Θαλασσίου Σκι, Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, Τεχνικής Κολύμβησης, Κανώ-Καγιάκ για ήμερα και άγρια νερά, Stand Up Paddle (SUP), Κωπηλασίας, κ.α.

Για την ίδρυση νέων τμημάτων, με κλάδους άθλησης διαφορετικούς από αυτούς που ειδικά αναφέρονται στην παράγραφο δ του παρόντος άρθρου, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. και μόνο, λαμβανομένης με πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του. Για την διάλυση ή την αναστολή δραστηριότητας τμήματος, που έχει συσταθεί και έχει ήδη παρουσιάσει δραστηριότητα με την συμμετοχή έστω και ενός αθλούμενου σε επίσημο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε από επίσημη αναγνωρισμένη υπερκείμενη αθλητική αρχή, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. λαμβανομένη με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

ε) λειτουργία αθλητικού τμήματος ιστιοπλοΐας και λοιπών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην περίπτωση δ του παρόντος άρθρου,

στ) λειτουργία ακαδημιών εκπαίδευσης και τμημάτων εκμάθησης της υποστήριξης των αθλημάτων που καλλιεργούνται (ενδεικτικά ιστιοπλοΐας, υποβρυχίων δραστηριοτήτων, ναυαγοσωστικής, χειρισμού ταχυπλόων σκαφών, θαλασσίου σκι, διαιτησίας, κολύμβησης κ.α.)

ζ) συμμετοχή στα πρωταθλήματα που διοργανώνουν οι αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες στις οποίες ανήκει για τους κλάδους άθλησης που καλλιεργεί, καθώς και σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις με την έγκριση των υπερκείμενων αρχών.

η) ενημέρωση της κοινής γνώμης, των μελών, των αθλητών και των φίλων του αθλητισμού μέσω της έκδοσης και κυκλοφορίας περιοδικού – ενημερωτικού εντύπου, όπως και κάθε άλλου εντύπου που προβάλλει τις δραστηριότητές του και μέσω της τήρησης ιστοσελίδας, σελίδων ή διευθύνσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς κάθε άλλου σύγχρονου τεχνολογικά τρόπου ενημέρωσης.

θ) διοργάνωση αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως για τα μέλη και τους φίλους του (όπως η διοργάνωση ομιλιών με ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο, σεμιναρίων, ημερίδων, καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων αναψυχής, εκδρομών, κατασκηνώσεων κ.ά.),

ι) την παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος ή την εκμίσθωση ακινήτων και αθλητικών εγκαταστάσεων που κατέχει το Σωματείο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την ανέγερση, συμπλήρωση, αναβάθμιση και επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων.

κ) σύναψη ειδικών προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 26 του ν. 4726/2020 αθλητικής ανάπτυξης από ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία με το δημόσιο ή φορείς του δημοσίου τομέα ή/και με τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης και την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των συμβαλλομένων, περιλαμβανόμενης της ανέγερσης, συμπλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 4

Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η λειτουργία του διέπεται μόνον από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού νόμου και της νομοθεσίας περί σωματείων. Επέμβαση άλλου σωματείου ανεξαρτήτως βαθμού στην αυτονομία του, χωρίς διάταξη νόμου που παρέχει τέτοιο δικαίωμα, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε απορρίπτεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 5

Το καταστατικό του αθλητικού σωματείου ρυθμίζει, με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, όλα τα θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις του, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, στις αρχαιρεσίες, τα όργανα του Σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και οργάνωση του Σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 6

Το Σωματείο μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να εκπροσωπείται και να είναι μέλος υπερκείμενων Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Οργανώσεων και Αρχών της ημεδαπής και αλλοδαπής με ομοειδή σκοπό και να αποχωρεί από τις προαναφερθείσες κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. του σύμφωνα πάντα με τα όσα οι Νόμοι, τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές αποφάσεις κάθε φορά ορίζουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του έναν εκπρόσωπο - με τον αναπληρωτή του - στις υπερκείμενες Ενώσεις, Ομοσπονδίες, κ.λ.π. Ο ορισμός του εκπροσώπου του Σωματείου με τον αναπληρωτή του σε υπερκείμενες αρχές γίνεται σύμφωνα με όσα κάθε φορά οι νόμοι, τα ΠΔ, οι ΥΑ και το Καταστατικό ορίζουν.

Άρθρο 7

Απαγορεύεται η συστέγαση του Σωματείου και εμπορικής επιχείρησης.

ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ

Άρθρο 8

1. Το Σωματείο υπάρχει εφόσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα των είκοσι (20).

2. Μέλη του σωματείου μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι ανεξαρτήτως φύλου έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οποιοσδήποτε συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενενήντα (90) ημερών. Το Δ.Σ. κατά τα ανωτέρω έχει υποχρέωση να εγκρίνει την αίτηση εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της ή να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την απόρριψή της. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε θεωρείται ότι η έγκριση έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του, είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης. Μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους τα νέα μέλη αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου. Κατά τα λοιπά συμμετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις.

Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο Σωματείο στο οποίο ανήκουν, και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη ως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε Μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

Ο αριθμός των μελών ορίζεται απεριόριστος.

Για την εγγραφή μέλους απαιτούνται ως δικαιολογητικά: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου, β) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, γ) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος άρθρου.

Κάθε μέλος του Σωματείου αποκτά δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. με την συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους από την ημέρα εγγραφής του στο μητρώο μελών του Σωματείου. Στην διάρκεια του έτους αυτού έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται στις Γ.Σ. του χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα λόγου.

Άρθρο 9

Όλα τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά από την εγγραφή τους στο μητρώο μελών του. Απαγορεύεται η διάκριση των μελών του Σωματείου σε πάρεδρα, δόκιμα ή τακτικά.

Τα μέλη του σωματείου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα. Ειδικότερα, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όλα τα ενήλικα και ταμειακώς εντάξει, κατά την ημέρα των εκλογών, μέλη του σωματείου. (με την επιφύλαξη του άρθρου 8 που αφορά τα νέα μέλη).

Κατ’ εξαίρεση και με απόφαση της Γ.Σ. και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. είναι δυνατό να ανακηρυχθούν ως επίτιμα μέλη του Σωματείου πρόσωπα τα οποία θα κριθούν άξια της τιμής αυτής, λόγω σπουδαίων και ανεκτίμητων υπηρεσιών προς το Σωματείο ή λόγω της διάκρισης και προσφοράς τους στην Ιστιοπλοΐα, στον Ελληνικό Αθλητισμό ή την Ελληνική κοινωνία. Παρευρίσκονται μόνο με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ.

Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παραιτηθούν από την ιδιότητά τους αυτή και με την παραπάνω καθορισμένη διαδικασία να γίνουν μέλη του σωματείου.

Άρθρο 10

Όλα τα μέλη υποχρεούνται να εκπληρώνουν τακτικά και ανελλιπώς τις οικονομικές προς το Σωματείο υποχρεώσεις τους, να παρίστανται στις Γ.Σ. του και να μετέχουν στις εκδηλώσεις και δραστηριότητές του. Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται στην καταβολή στο ταμείο του Σωματείου τέλους εγγραφής, ως δικαιώματος του Σωματείου, ετήσιας συνδρομής και εισφορών για εκπαίδευση και χρήση των υλικών, του εξοπλισμού και των λειτουργικών δαπανών του Σωματείου ποσών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να αυξηθεί στο ύψος του ποσού που θα αναφέρεται στην έγγραφη δήλωση του μέλους που το επιθυμεί. Δυνατή είναι επίσης και η προκαταβολή συνδρομών μέχρι δύο έτη. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από τις παραπάνω υποχρεωτικές εισφορές.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 11

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του Σωματείου ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

α. Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β. Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του αθλητικού νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ. Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

δ. Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιείται κάθε φορά, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

ε. Όποιος είναι εν ενεργεία διαιτητής ομαδικού αθλήματος, μέλος των οικείων συνδέσμων διαιτητών και εν ενεργεία προπονητής του ίδιου κλάδου άθλησης με αυτόν που καλλιεργεί το Σωματείο. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητής θεωρείται επίσης ο επόπτης, ο σημειωτής, ο κριτής, ο χρονομέτρης, ο αφέτης, ο παρατηρητής, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση.

στ. Όποιος είναι εν ενεργεία διαιτητής, κριτής, χρονομέτρης και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορεί να είναι μέλος του αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωπός του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

ζ. Οι αθλητές του σωματείου και το προσωπικό του για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω σχέση και για ένα χρόνο μετά τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά, είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ή Ι.Κ.Ε., για όσο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) τουλάχιστο χρόνο μετά τη λήξη της.

Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον χρόνο μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα (επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της). Κατ’ εξαίρεση μπορούν να εγγραφούν μέλη στο Σωματείο εν ενεργεία αθλητές των αθλημάτων που αναφέρονται ρητά στις παρ. 5 και 6 του άρθ. 3 του Ν. 2725/99, όπως οι διατάξεις αυτές εκάστοτε ισχύουν, ιδίως ενήλικοι αθλητές του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας και άνω των 35 ετών αθλητές του θαλασσίου σκι και της αθλητικής αλιείας.

η. Έμποροι ιστιοπλοϊκών αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφ΄ όσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους ιστιοπλοϊκών αθλητικών ειδών, μπορούν να είναι μέλη του Σωματείου, όμως δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.

θ. Το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

ι. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α.,

- μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 του Ν.2725/1999 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης.

- όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες:

(α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει:

αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α' 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα', κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α' 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ. αα' έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

(β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α' ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α’, που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α’.

(γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α' και

(δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α', β' και γ'.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 12

Μέλη, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα, χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους αυτή. Η διαπιστωτική πράξη έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του Σωματείου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α' 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να ζητήσει αυτόβουλα την διαγραφή του από τα μητρώα μελών του Σωματείου που γίνεται δεκτή από το Δ.Σ. εφόσον έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους στην διάρκεια του οποίου αιτείται την διαγραφή.

Μέλος του Σωματείου διαγράφεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και δικαιούμενων ψήφων μελών της ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ. αν για χρονικό διάστημα άνω των τριών ημερολογιακών ετών δεν έχει εκπληρώσει τις πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σωματείο ή αν καθ’ υποτροπή διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι με ενέργειές του ή παραλείψεις του βλάπτει τα συμφέροντα του Σωματείου ή με αντιαθλητικές και γενικά αντικοινωνικές συμπεριφορές του δυσφημεί το σωματείο και τα αθλητικά ιδεώδη.

Το μέλος που διαγράφηκε ή αποχώρησε οικειοθελώς σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να επανεγγραφεί πριν την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία διαγραφής ή αποχώρησής του και με την ίδια διαδικασία προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που μέλος του Σωματείου καθυστερεί να πληρώσει τη συνδρομή του, ο ταμίας οφείλει να του υπενθυμίσει την υποχρέωσή του, τάσσοντας σ’ αυτόν δεκαπενθήμερη προθεσμία για εκπλήρωση. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία το Δ.Σ., με πρόταση του ταμία, διαγράφει το μέλος που καθυστερεί. Το διαγραφέν μέλος, εάν πληρώσει ότι οφείλει μετά τη διαγραφή του, δύναται να γίνει και πάλι μέλος κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. καταβάλλοντας εκ νέου το ποσό της εφ’ άπαξ εγγραφής, θα θεωρείται δε ως νέο μέλος από την ημερομηνία επανεγγραφής του και θα έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται δώδεκα (12) μήνες μετά την επανεγγραφή του. Διαγραφέν μέλος που επιθυμεί να αποκτήσει όλα τα δικαιώματα κανονικού μέλους πριν την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την επανεγγραφή του, υποχρεούται να καταβάλει όλες τις συνδρομές που οφείλει από την ημερομηνία διακοπής της καταβολής τους μέχρι και την ημερομηνία επανεγγραφής του.

Δεν επιτρέπεται η παρουσία του υπό διαγραφή μέλους στην Γ.Σ. στην διάρκεια της οποίας συζητείται και ψηφίζεται η εισήγηση του Δ.Σ. για την διαγραφή του.

Δεν επιτρέπεται η διαγραφή μέλους χωρίς να έχει κληθεί σε έγγραφη απολογία ενώπιον του Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έγγραφης πρόσκλησής του. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη και το μέλος δεν υποβάλλει την απολογία του εγγράφως θεωρείται ότι αποδέχεται και συνομολογεί τις εις βάρος του διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Το μέλος που διαγράφηκε ή αποχώρησε οικειοθελώς δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να αναζητήσει την επιστροφή των εισφορών και του δικαιώματος εγγραφής που είχε καταβάλει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 13

Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Σωματείου εγγράφονται στα μητρώα αθλητών του Συλλόγου, και αποκτούν την αθλητική τους ιδιότητα από την εγγραφή τους στα μητρώα των αντίστοιχων Ομοσπονδιών, στις οποίες είναι μέλος το Σωματείο. Οι αθλητές του Σωματείου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις διατάξεις του εσωτερικού Κανονισμού, να συμμετέχουν κανονικά σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου, να συμμορφώνονται προς τις εντολές και υποδείξεις των οργάνων της Διοίκησης και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και να συμμετέχουν σε αγώνες που είναι εγκεκριμένοι από την Ελληνική Ομοσπονδία του αθλήματός τους ή την αντίστοιχη Διεθνή Ομοσπονδία, πάντοτε με την άδεια του Σωματείου. Οφείλουν να συμπεριφέρονται και να δραστηριοποιούνται όπως ορίζει η αθλητική νομοθεσία και ειδικές διατάξεις της Ομοσπονδίας. Εφόσον έχουν συμπληρώσει τα δεκαοκτώ (18) τους έτη μπορούν να παρευρίσκονται στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου.

Οι σχέσεις του αθλητικού σωματείου και των αθλητών του καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, από τις προβλέψεις του σχετικού ειδικού Κανονισμού της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και από το άρθρο 33 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Άρθρο 14

Υποχρέωση απασχόλησης προπονητή έχει το αθλητικό Σωματείο αναλόγως των προϋποθέσεων και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2725/1999. Ο προπονητής συμβάλλεται με το Σωματείο εγγράφως και θα πρέπει απαραιτήτως να είναι κάτοχος άδειας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κοινοποιηθείσας στην οικεία αθλητική ομοσπονδία από τον ίδιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο του ν.2725/1999.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Είτε η Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ., είτε το ίδιο το Δ.Σ. σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του καταστατικού δύναται να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές στα μέλη του σωματείου: 1) προφορική παρατήρηση 2) έγγραφη επίπληξη, 3) απαγόρευση εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους κλπ. του Σωματείου προσωρινά ή οριστικά και 4) προσωρινή διαγραφή διάρκειας μέχρι 6 μηνών που υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης ή 5) οριστική διαγραφή, που υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Το Δ.Σ. σε περίπτωση παραπτώματος, κακής ή/και ανάρμοστης συμπεριφοράς των αθλητών δύναται να επιβάλει τις ποινές του άρθρου 15 του καταστατικού, καθώς και την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Σωματείου μέχρι ενός χρόνου καθώς και χρηματική ποινή οποιουδήποτε ύψους, αν οι αθλητές αμείβονται με οδοιπορικά έξοδα ή άλλη παροχή. Δεν μπορεί ο αθλητής να τιμωρηθεί για οποιαδήποτε παράβαση χωρίς να απολογηθεί στο Δ.Σ., μετά από έγγραφη κλήση του. Ως παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του αθλητή, που αντιβαίνει στην αθλητική ιδέα, στο φίλαθλο πνεύμα και στην απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία στους κανονισμούς και στις αποφάσεις του Σωματείου, καθώς και στις εντολές των εχόντων θέση ευθύνης, μέσα στ’ αθλητικά πλαίσια και στα συμφέροντα του ομίλου.

Άρθρο 17

Το μέλος ή ο αθλητής στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής και η απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ., να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης, που εκδικάζεται στην πρώτη Γ.Σ., με κατάθεση αυτής που πρωτοκολλείται στο Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. του Σωματείου, μετά από αίτηση του προσφεύγοντος, έχει δικαίωμα να αναστείλει την απόφαση μέχρι την πρώτη Γ.Σ. Η Γ.Σ. αποφασίζει για τη διαγραφή με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου μελών. Μέχρι τη συζήτηση της προσφυγής αναστέλλεται η λειτουργία του μέλους, το οποίο από της διαγραφής του δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή των συνδρομών του.

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 18

1. Πόροι του σωματείου είναι:

α) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής που καταβάλλεται με την αίτηση και οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του,

β) Οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το σωματείο,

γ) Οι τόκοι των καταθέσεων του σωματείου,

δ) Έκτακτες εισφορές των μελών,

ε) Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α.

στ) Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την προετοιμασία των ομάδων και αθλητών του Σωματείου που πρόκειται να εκπροσωπήσουν το Σωματείο ή την χώρα στο εξωτερικό.

ζ) Οι επιχορηγήσεις Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού που χορηγούνται για την ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού στους χώρους εποπτείας και ευθύνης τους.

η) Τα έσοδα από τις μεταγραφές αθλητών και αθλητριών του Σωματείου σε άλλα Σωματεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

θ) Τα έσοδα από τις συμβάσεις χορηγιών και διαφημίσεων που συνάπτει το Δ.Σ. με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

ι) Τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων για τις αθλητικές διοργανώσεις που μετέχει.

ια) Τα έσοδα από τις συμβάσεις για την παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων για την αναμετάδοση από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. συναντήσεων και αγώνων των αθλητών του που διεξάγονται υπό την έγκριση των υπερκείμενων αθλητικών αρχών.

ιβ) Οι δωρεές και οι κληροδοσίες τρίτων προς αυτό, οι επιχορηγήσεις και οι ενισχύσεις ιδιωτών φυσικών και νομικών προσώπων, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.α. Δωρεές, χορηγίες και επιχορηγήσεις με όρους θα γίνονται δεκτές με έγκριση της Γ.Σ., εφόσον δεν υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του.

ιγ) Τα πάσης φύσεως έσοδα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του ή από τα δικαιώματα αυτής. Έσοδα από εκποίηση ακινήτου περιουσίας, η οποία διατίθεται μόνον κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και καταχωρείται στα πρακτικά, και μόνον για τους σκοπούς του σωματείου.

ιδ) Έσοδα, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του σωματείου, από το αντίτιμο για τις τυχόν προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων και δραστηριοτήτων που καλλιεργεί, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου, που συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα.

ιε) Οποιοιδήποτε άλλοι πόροι κριθούν κατάλληλοι από την Γ.Σ.

Το Δ.Σ. του Σωματείου υποχρεούται με μέριμνα του Ταμία του να καταθέτει σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου ή/και όψεως στο όνομα του Σωματείου και σε αναγνωρισμένη τράπεζα, που αυτό επιλέγει, όσα ποσά υπερβαίνουν σε μετρητά το ποσόν που κάθε φορά ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ.

Αναλήψεις από τους πιο πάνω λογαριασμούς γίνονται με την έκδοση αντίστοιχων παραστατικών που υπογράφονται τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Δ.Σ.

2. Στην περιουσία του Σωματείου περιλαμβάνονται:

α) οποιοδήποτε ακίνητο κατέχει υπό καθεστώς απόλυτης νομής, κατοχής και κυριότητας,

β) κάθε κινητό πράγμα (σκάφη, εξοπλισμός, έπιπλα γραφείων, αγωνιστικά και προπονητικά υλικά, ρουχισμός κ.ά.) που κατέχει νόμιμα υπό καθεστώς απόλυτης νομής, κατοχής και κυριότητας, καθώς και

γ) δικαιώματα κάθε είδους που του έχουν παραχωρηθεί.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Άρθρο 18-Β

1. Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται σε όλες του τις σχέσεις με τις δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές όπως και ενώπιον κάθε τρίτου από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

2. Για ορισμένα θέματα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, το Δ.Σ. είναι δυνατό με ρητή έγγραφη εξουσιοδότησή του να ορίζει αντιπρόσωπό του κάποιο από τα μέλη του. Η ειδική αυτή εξουσιοδότηση ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία παρασχέθηκε και για όσο χρονικό διάστημα αυτή εκκρεμεί.

3. Το Σωματείο εκπροσωπείται στις υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες με τακτικούς και αναπληρωματικούς εκπροσώπους του, σύμφωνα με τα όσα τα καταστατικά των ενώσεων και ομοσπονδιών προβλέπουν, που πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλη του με δικαίωμα ψήφου κατά την χρονική στιγμή του διορισμού τους από το Σωματείο σ’ αυτές. Ο διορισμός των εκπροσώπων του στις υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο διοικητικό και εποπτικό όργανο του σωματείου που αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του.

Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), της Εφορευτικής Επιτροπής, ελέγχει τη δράση όλων των οργάνων του σωματείου και εγκρίνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό.

Αποφασίζει την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στο Δ.Σ. με βάση την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.

Αποφασίζει: α) για τη διαγραφή των μελών του Σωματείου, β) την έγκριση του ορισμού του ποσού εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών από το ΔΣ, γ) την ανακήρυξη των ευεργετών, δωρητών και επίτιμων μελών του Σωματείου, δ) την αγορά ή την εκποίηση ακινήτων του Σωματείου, ε) αποδέχεται τις δωρεές και τα κληροδοτήματα που δίνονται στο σωματείο με όρους.

Αποφασίζει για την έκπτωση, παύση ή ανάκληση των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων του Σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση, την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις αυτές η Γ.Σ απαιτείται παρουσία των μισών μελών και η απόφαση να λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου, κατά το άρθρο 99 ΑΚ. Στην απόφαση για διάλυση, πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι που την επέβαλαν, καθώς και ο τρόπος διάθεσης της περιουσίας του Σωματείου.

Ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του σωματείου και δεν αντίκειται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους.

Αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή των σκοπών του σωματείου ή τη διάλυση του και γενικά για κάθε ζήτημα, που αφορά το σωματείο, μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του Καταστατικού. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν τα άλλα όργανα αυτού.

Αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα που κανονικά υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, το οποίο θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του οργάνου αυτού, οπότε και φέρει την ευθύνη.

2. Η Γενική Συνέλευση γίνεται κάθε χρόνο κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους (από 01.07 έως 30.09 του έτους), ύστερα από προηγούμενη έγγραφη ή ηλεκτρονική ή προφορική ή τηλεφωνική πρόσκληση του Δ.Σ., δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκλησή της. Στη σχετική πρόσκληση αναφέρονται και όλα τα προς συζήτηση θέματα. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση και λήψη απόφασης για θέμα το οποίο δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. εκτός αν παρίστανται και συναινούν όλα τα με δικαιώματα ψήφου, οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου.

Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και τις έκτακτες Γ.Σ. του Σωματείου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και πρέπει να αποστέλλονται προς τα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους με απλή επιστολή ή μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών ή δια μηνυμάτων ή έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονική ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο που διατηρεί το Σωματείο. Η αποστολή των προσκλήσεων για τις Γ.Σ. όπως κάθε άλλου εγγράφου που αφορά στο μέλος, γίνεται στην φυσική ή ηλεκτρονική διεύθυνσή του ή σε όποια άλλη διεύθυνση το μέλος έχει έγγραφα δηλώσει στην γραμματεία του Σωματείου ότι επιθυμεί να στέλνεται η αλληλογραφία του.

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να αναγράφουν με ακρίβεια και με ποινή ακυρότητας: α) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, β) την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της όπως και την ημερομηνία, την ώρα και το τόπο διεξαγωγής της επαναληπτικής Γ.Σ. στην περίπτωση που στην αρχικά ορισθείσα δεν θα επιτευχθεί απαρτία, γ) την ένδειξη ‘ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ’ ή ‘ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΟΝ’ ανάλογα με τον χρόνο εγγραφής του κάθε μέλους.

Το Δ.Σ. του Σωματείου με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα του και με βάση τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο μητρώου μελών που τηρείται από την Γραμματεία του Σωματείου, καταρτίζει τον κατάλογο με τα μέλη που δικαιούνται ψήφο και προβαίνει στην δημοσίευσή του το αργότερο δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Δ.Σ. Σε περίπτωση που το Σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται ή/και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο.

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής νοείται η ημερομηνία της πρώτης Γ.Σ., άσχετα αν αυτή πραγματοποιήθηκε σε μεταγενέστερη ημερομηνία λόγω μη επίτευξης απαρτίας στην πρώτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Όλες οι προθεσμίες που θέτει το παρόν καταστατικό υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 240 και επόμενα του ΑΚ. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας, ως ημέρα θεωρείται το πλήρες και κατά την κρίσιμη ημέρα, ισχύον ωράριο εργασίας του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα μετά την λήξη του οποίου κανένα έγγραφο δεν λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όσες φορές κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή ζητείται από τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστο των ταμειακά εντάξει μελών του, με γραπτή αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην οποία αναφέρεται και το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. Στην τελευταία περίπτωση η έκτακτη Γ.Σ. πρέπει να συγκληθεί μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την κατάθεση της αίτησης με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Στην Γ.Σ. του Σωματείου, έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Σωματείου. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του Σωματείου που φέρουν το σχετικό δικαίωμα δυνάμει του παρόντος καταστατικού και του νόμου. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κατ’ εξαίρεση δε, μετέχουν και τα επίτιμα μέλη, ακουόμενα κατά τις συνεδριάσεις χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως και διαθέτει μια μόνο ψήφο. Η ψήφος ασκείται προσωπικά. Αποκλείεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή δια αντιπροσώπου.

Για να έχει απαρτία η Γ.Σ. πρέπει να παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) από τα μέλη που είναι και ταμειακά εντάξει. Τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο δύνανται να τακτοποιήσουν αυτές και μέχρι και επτά ημέρες προ της συγκλήσεως της Γ.Σ. υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχετική ένσταση κατά του πίνακα μελών, οπότε συμμετέχουν εγκύρως σ’ αυτήν.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και σε διαφορετική ώρα ή το αργότερο εντός 7 ημερών, με τα ίδια προς συζήτηση θέματα και θεωρείται ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παραστούν. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων δικαιουμένων ψήφου μελών, δηλαδή το εν δεύτερο συν ένα (1/2 + 1), με ψηφοφορία που γίνεται με ανάταση των χειρών ή με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία. Για ζητήματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει μόνο με ομοφωνία των παρισταμένων οι οποίοι πρέπει να υπερβαίνουν το 50% των εγγεγραμμένων και ταμειακά εντάξει μελών. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις που το παρόν καταστατικό ή ο νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία.

Τη Γ.Σ. διευθύνει Προεδρείο που αποτελείται από έναν πρόεδρο και έναν γραμματέα, που εκλέγονται κατά την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία και υπογράφουν τα πρακτικά αυτής. Μέχρι της εκλογής του Προεδρείου, τα καθήκοντά τους εκτελούν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Οι συζητήσεις που γίνονται στις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρούνται περιληπτικά στο αντίστοιχο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ.

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους, διαβάζονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της διαχείρισης καθώς και η έκθεση της Ε.Ε., και γίνεται ο προγραμματισμός και ο προϋπολογισμός για τον επόμενο χρόνο. Μετά από αυτά ακολουθεί συζήτηση και η Γ.Σ. αποφαίνεται για τον απολογισμό του Δ.Σ., που τον εγκρίνει ή τον απορρίπτει, καθώς και για τον προϋπολογισμό της νέας χρονιάς.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 20

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια κατά την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από και μεταξύ των μελών που δικαιούνται ψήφο στην διάρκεια της Γ.Σ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό.

Δεν μπορούν να εκλεγούν τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής ούτε να είναι αντιπρόσωποί του Σωματείου σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες όσοι έχουν τα κωλύματα τα οποία προβλέπονται για την απαγόρευση εγγραφής νέων μελών. Οι υποψήφιοι προς εκλογή μαζί με την αίτησή τους υποβάλλουν: α) δήλωση του ν. 1599/1986 ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κανένα από τα υπό του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενα κωλύματα εκλογής τους ή/και β) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, δεν ανακηρύσσεται υποψήφιο για τις αρχαιρεσίες εκλογής των οργάνων του Σωματείου, ενώ αν μετά την εκλογή του σε ένα από τα όργανα συντρέξει στο πρόσωπό του ένα από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσής του εκδίδεται από το Δ.Σ. σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών αφότου αυτό έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α' 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

Η διαδικασία εκλογής είναι η ακόλουθη:

Μέλος που επιθυμεί την εκλογή του στα όργανα διοίκησης του Σωματείου πρέπει απαραίτητα να υποβάλει έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στην γραμματεία του Σωματείου, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ., η οποία κατατίθεται και πρωτοκολλείται στο αρμόδιο βιβλίο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων του Σωματείου. Στην έγγραφη αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα, με ποινή μη αποδοχής της, τα πλήρη στοιχεία του, το όργανο διοίκησης για το οποίο θέτει υποψηφιότητα, δηλαδή μέλος Δ.Σ., μέλος εξελεγκτικής επιτροπής καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα του νόμου. Οι αιτήσεις υποψηφίων για τα πιο πάνω όργανα διοίκησης του Σωματείου εξετάζονται και εγκρίνονται από το Δ.Σ. το οποίο στη συνέχεια καταρτίζει ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων.

Οι έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα των ανακηρυχθέντων από το Δ.Σ. υποψηφίων για τα όργανα της διοίκησης, κατατίθενται στον Γραμματέα του Σωματείου έως τρεις ημερολογιακές ημέρες από την δημοσίευσή του και εκδικάζονται από το Δ.Σ. το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. κατ’ αναλογία των διατάξεων του παρόντος.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του αθλητικού σωματείου διεξάγονται με τα κατά τα ανωτέρω ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων Προέδρων και Συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια αυτά ανακοινώνονται από το Δ.Σ. δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γ.Σ.

Η προτίμηση στους υποψηφίους προέδρους και συμβούλους υποδηλώνεται με σταυρό προτίμησης που σημειώνεται από τον εκλογέα παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Δ.Σ., καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 ν.4726/2020, ήτοι με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεγέντων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Δ.Σ. εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το Δ.Σ. του Σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Για την ανάδειξη των μελών και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του Σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού του.

Η εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει με απλή πλειοψηφία κατά της εγκυρότητας των εκλογών ή ψηφοδελτίων μέχρι το τέλος της εκλογικής διαδικασίας. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τη διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη και την σειρά των επιτυχόντων, και πρακτικό για τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20-Β

Όλες οι ψηφοφορίες, φανερές ή μυστικές, στις Γ.Σ., εκτός από την περίπτωση της εκλογής Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ., διεξάγονται με μέριμνα τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκλέγεται υποχρεωτικά και με φανερή ψηφοφορία από και μεταξύ των δικαιούμενων ψήφο μελών, αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της Γ.Σ. και με την ίδια διαδικασία όσον αφορά την καταμέτρηση.

Ειδικά στις Γ.Σ. στις οποίες διεξάγονται αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων διοίκησης και αποκλειστικά για το θέμα αυτό και μόνο, της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και αντίστροφα δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της εφορευτικής επιτροπής μέλος που να είναι υποψήφιος στις αρχαιρεσίες.

Ως δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου.

Η εφορευτική επιτροπή έχει την ευθύνη διεξαγωγής των αρχαιρεσιών κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την νομιμότητα, το αδιάβλητο και το αμερόληπτο της όλης διαδικασίας. Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της λογοδοσίας της απερχόμενης Διοίκησης και των ενδεχόμενων αγορεύσεων των μελών και την κήρυξη από την Γ.Σ. της έναρξης της ψηφοφορίας και τον καθορισμό του χρόνου περατώσεώς της, η εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της παραλαμβάνει το μητρώο μελών, τις καταστάσεις των παρόντων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, που αποτελούν τον κατάλογο εκλογέων και διεξάγει τις εκλογές. Ο ειδικός φάκελος μέσα στον οποίο ο εκλογέας θα τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο πρέπει να είναι σφραγισμένος με την σφραγίδα του σωματείου και μονογραφημένος από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Εάν μετά την πάροδο της καθορισμένης για την περάτωση της ψηφοφορίας ώρας δεν ψήφισαν παρόντα μέλη, η ψηφοφορία παρατείνεται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που καταχωρείται στα πρακτικά. Για την διαλογή των ψηφοδελτίων συντάσσεται πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή, στο οποίο γράφονται: α) Ο αριθμός των ψηφισάντων, β) Τα έγκυρα και άκυρα ψηφοδέλτια, γ) Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Δ.Σ και την Ε.Ε με τους σταυρούς που πήραν και δ) Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που τυχόν προβλήθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ψηφοφορίας.

Η εφορευτική επιτροπή εκδικάζει κάθε ένσταση που τυχόν υποβάλλεται ενώπιόν της σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η λειτουργία της διέπεται από τους κοινούς κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρός της.

Η εφορευτική επιτροπή μετά το πέρας των εργασιών της συντάσσει πρακτικό το οποίο υποβάλλει στον Πρόεδρο της Γ.Σ. Παραδίδει το εκλογικό υλικό στο νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε και αυτό οφείλει να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των εκλογών και αν γίνει προσφυγή μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 20-Γ

Εναλλακτικά δύναται το Δ.Σ. του Σωματείου να διεξάγει Γενική Συνέλευση του Σωματείου με ψηφιακά μέσα και να διενεργήσει κάθε ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων του Σωματείου κατά τις διατάξεις των άρθρων 5, 14 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), όπως εξειδικεύεται σήμερα με την αριθμ. οικ. 72664 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 719/24.02.2021) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επικρατείας ή κάθε νεότερη ή τροποποιητική αυτής.

Για ενστάσεις κατά του κύρους των ψηφοφοριών και των εκλογών, για τις διαδικασίες κύρωσης των αποτελεσμάτων και για την ανάδειξη των αιρετών μελών των καταστατικών οργάνων, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2725/1999 και του παρόντος καταστατικού που εφαρμόζονται συμπληρωματικά, οι οποίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), υποχωρούν όταν συγκρούονται με αυτές των ανωτέρω άρθρων του ν. 2725/1999.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21

Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη, που προέρχονται από μέλη του Σωματείου. Το Δ.Σ. εκλέγεται ύστερα από μυστική ψηφοφορία των δικαιούμενων ψήφου μελών του σωματείου στην Γ.Σ. που συγκαλείται για το σκοπό αυτό ανά τριετία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Η θητεία του είναι τριετής, λήγουσα την 30η Σεπτεμβρίου κάθε τρίτου έτους.

Αν κάποιοι σύμβουλοι αποχωρήσουν ή εκπέσουν για κάποιο λόγο από το αξίωμά τους, αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας. Το Δ.Σ. παύει να υφίσταται, εάν, για οποιοδήποτε λόγο, τα μέλη του γίνουν λιγότερα από τρία (3) και δεν μπορούν να αναπληρωθούν. Στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους σε πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλείται από αυτόν που πήρε τους περισσότερους ψήφους στην εκλογή Προέδρου και συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία.

Για τη συγκρότηση σε Σώμα τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται με ευθύνη του Προέδρου και η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Με πρόταση ενός μέλους του το Δ.Σ. καταρτίζει τις αναγκαίες Επιτροπές από μέλη ή μη του Δ.Σ. για την ενίσχυση του έργου του.

Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε Σώμα, το απελθόν Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει στο νέο όλα τα αρχεία που τηρούνται στο Σωματείο, το βιβλίο πρωτοκόλλου, τα βιβλία που ο νόμος και το παρόν προβλέπουν ότι τηρούνται, το ταμείο, το υλικό όπως και κάθε τι που υπάρχει και είναι στην απόλυτη νομή και κατοχή του Σωματείου. Για την πιστοποίηση της παράδοσης συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε ολομέλεια τακτικά μεν μία φορά κάθε τρεις μήνες, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ζητήσουν τη σύγκλησή του τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. ή το 2/5 των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου, που θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν έγγραφη αίτηση, προς τον Πρόεδρο, στην οποία θα γράφονται και τα προς συζήτηση θέματα.

Το Δ.Σ. του Σωματείου δύναται να συνεδριάζει είτε διά ζώσης είτε με ψηφιακά μέσα.

Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία αν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, οι δε αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν, μετά από φανερή ψηφοφορία πλην προσωπικών ζητημάτων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Πλειοψηφούσα κάθε φορά είναι η άποψη ή η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Κάθε μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις κατά συνέχεια συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτείται με την προϋπόθεση ότι έχει ειδοποιηθεί εγγράφως, και καλείται να αναλάβει τη θέση του ο κατά σειρά επιλαχών αναπληρωματικός. Η Γ.Σ. με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος, δικαιούται να παύει το Δ.Σ. τον Πρόεδρο ή τα μέλη αυτού (Δ.Σ) σε περίπτωση βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητάς τους ν΄ ασκήσουν τακτική διαχείριση. Τα μέλη του Δ.Σ. που κατέχουν τα αξιώματα του παρόντος αντικαθίστανται οποτεδήποτε εξαιτίας παραίτησής τους. Τα μέλη του Δ.Σ. (πλην του Προέδρου) αντικαθίστανται οποτεδήποτε από το αξίωμα που κατέχουν εξαιτίας μομφής εναντίον τους που κατατίθεται έγγραφα στην γραμματεία του Σωματείου από την απόλυτη τουλάχιστον πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της μομφής με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την συζήτηση και την λήψη απόφασης για την μομφή που κατατέθηκε. Για να γίνει δεκτή η μομφή που κατατέθηκε και να εκπέσει του αξιώματός του το μέλος του Δ.Σ. εναντίον του οποίου απευθύνθηκε, απαιτείται πλειοψηφία 3/4 του συνόλου των παρόντων μελών Γ.Σ. που αποτελείται από τουλάχιστον τα δικαιούμενα ψήφου μισά μέλη του Σωματείου.   Μομφή που κατατέθηκε κατά τα άνω και δεν έγινε δεκτή δεν μπορεί να κατατεθεί εκ νέου αν δεν παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο, διαχειρίζεται την περιουσία του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και έχει τη συλλογική ευθύνη για το συντονισμό των λειτουργιών του σωματείου. Ακόμα εισηγείται στην Γ.Σ. την τυχόν δημιουργία αθλητικού ιστιοπλοϊκού τμήματος ή/και αθλητικής ιστιοπλοϊκής ομάδας και όλα τα σχετικά με την λειτουργία τους, την δημιουργία των λοιπών αθλητικών τμημάτων και τμημάτων υποδομών κάθε αθλήματος που κρίνει ότι εξυπηρετεί τον σκοπό του Σωματείου, υποβάλλει στη Γ.Σ. εσωτερικό κανονισμό προς έγκριση, επιβλέπει και επιδιώκει την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού, συντάσσει τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό του σωματείου και υποβάλει κατά τη λήξη της θητείας του στη Γ.Σ. τον απολογισμό της διαχείρισης και της διοίκησης αυτού προς έγκριση.

Το Δ.Σ. ορίζει τον εκπρόσωπο του Σωματείου σε υπερκείμενες αρχές ή αθλητικές Ομοσπονδίες.

Έχει δικαίωμα να δημιουργεί Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας που απαρτίζονται από μέλη του σωματείου. Η Προεδρία τους ανατίθεται σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. Οι Επιτροπές αυτές έχουν τις παρακάτω ή συναφείς δραστηριότητες:

α. Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων ή/και αγώνων,

β. Οργάνωση εορταστικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων,

γ. Έκδοση εντύπων αθλητικού περιεχομένου.

δ. Παρακολούθηση, εκτέλεση ή μελέτη εξειδικευμένων εργασιών ή θεμάτων γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος.

Το Δ.Σ. επιπλέον έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. Συγκαλεί την Γ.Σ. όποτε κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο και εισηγείται στην Γ.Σ. γενικούς και ειδικούς κανονισμούς που είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου. Προπαρασκευάζει τις Γ.Σ. και τα εισακτέα σε αυτές θέματα, εισηγείται αυτά και διαβάζει τις προς αυτήν υποβαλλόμενες αιτήσεις που χρήζουν συζητήσεως ή αποφάσεως από την Γ.Σ. και τα λοιπά έγγραφα.

Έχει την ευθύνη για την χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής για την ανάπτυξη και πρόοδο του Σωματείου και για την όσο το δυνατό επιτυχή υλοποίηση των σκοπών που έχει θέσει το παρόν.

Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού των εσόδων και εξόδων κάθε οικονομικής χρήσης.

Εισηγείται στην Γ.Σ. την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού.

Είναι υπεύθυνο για ό,τι οι Νόμοι, το παρόν καταστατικό και η Γ.Σ. του έχουν αναθέσει.

Είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση του Σωματείου και στη διαχείριση της περιουσίας του, πλην της ακίνητης περιουσίας του, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς και στις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση παραβιάσεων του νόμου, του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού, μπορεί να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και την ιδιότητα των παρεκτρεπόμενων, τις ποινές των άρθρων 14 και 15 του παρόντος. Καμία ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση για απολογία, που πρέπει να σταλεί στο μέλος που αφορά, ή στον αθλητή με συστημένη επιστολή, δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία απολογίας. Οι ποινές της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής εκτελούνται μόνο μετά την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση.

Ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των οργάνων Διοίκησης ισχύουν τα ακόλουθα:
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους τους, τα τέκνα τους, γονείς τους και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός τόπου της κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, είναι δυνατόν να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Το Δ.Σ. είναι δυνατό για την εύρυθμη και πιο αποδοτική λειτουργία των τμημάτων του να προσλαμβάνει ειδικευμένο επιστημονικά προσωπικό και ειδικότερα προπονητές, γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, τεχνικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους, επιστημονικούς συνεργάτες, γιατρούς, ψυχολόγους, συμβούλους δημοσίων σχέσεων, δημοσιογράφους κλπ με τους οποίους θα συνεργάζεται για την πρόοδο του Σωματείου σε αγωνιστικό και όχι μόνο επίπεδο.

Το Σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το Σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του όρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Σωματείου, που συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 22

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού, διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις του Σωματείου σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνει το Δ.Σ., και προς τούτο υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου, το εκπροσωπεί δε και μόνος του ενώπιον κάθε Αρχής, Δικαστηρίου, Οργανισμών κ.λ.π., εκδίδει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και γενικά μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. ανακοινώνει όμως πάντοτε όλες τις ενέργειές του στο Δ.Σ. και ιδίως όταν έχει ενεργήσει σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και για να αποτραπεί μεγάλη βλάβη του Σωματείου, χωρίς την προηγούμενη γνώμη και συναπόφαση των λοιπών μελών του Δ.Σ.

Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ., τακτικά ή έκτακτα, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει την συζήτηση κατά τρόπο δημοκρατικό και φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καλής συμπεριφοράς κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων, κηρύσσει την έναρξη και λήξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ., δίνει και αφαιρεί το λόγο από τα μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση παρεκτροπής από τα όρια του καλώς εννοούμενου διαλόγου και της ευσχημοσύνης, θέτει τα τιθέμενα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ακόμη, συγκαλεί τις συνεδριάσεις των Γ.Σ. με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και σε συνεργασία με τον γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Γ.Σ. Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Είναι υπεύθυνος για πιστή τήρηση των Νόμων, του παρόντος καταστατικού και των κανονισμών του Σωματείου.

Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο, όπου απαιτείται, τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές μαζί με τον Ταμία, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και κάθε άλλο έγγραφο που δεσμεύει το Σωματείο έναντι τρίτων.

Είναι υπεύθυνος για όποια άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη του αναθέσει το Δ.Σ.

Λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.

Ελέγχει τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα και τα μέλη του Σωματείου για παράβαση των διατάξεων του καταστατικού.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 22-Β

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις. Όταν απουσιάζουν και οι δυο ή κωλύονται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να του ανατεθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες ή εκτέλεση έργων.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 23

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του σωματείου, όπου απαιτείται, κρατά το μητρώο των μελών του σωματείου, φυλάσσει τη σφραγίδα αυτού και φροντίζει για την εργασία του γραφείου. Συντάσσει ακόμη και παραδίδει στον Πρόεδρο προς υποβολή στην Γ.Σ., μετά από έγκριση του Δ.Σ., την έκθεση πεπραγμένων.

Είναι ο τεκμηριωτής των αποφάσεων του Δ.Σ., συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ., τηρεί το Μητρώο των μελών, διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των εργασιών του σωματείου και συντρέχει τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. εις την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Εισηγείται και είναι υπεύθυνος εν γένει για την διεκπεραίωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραμματέας ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., εκτός από τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα είναι ασυμβίβαστο με εκείνο του Ταμία, τον οποίο δεν μπορεί να αναπληρώσει σε καμία περίπτωση.

ΤΑΜΙΑΣ

Άρθρο 24

Ο Ταμίας κρατά το ταμείο του συλλόγου, ενεργεί τις διάφορες εισπράξεις με διπλότυπες σφραγισμένες αποδείξεις που υπογράφονται από τον ίδιο. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών, ενεργεί την εξόφληση αυτών με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά και τηρεί το ταμείο του συλλόγου. Μπορεί να κρατά στο ταμείο του μετρητά για τις τρέχουσες ανάγκες μέχρι του ύψους του ποσού που καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ., ενώ τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε τράπεζα ή ταμιευτήριο στο όνομα του Σωματείου και κάνει αναλήψεις με συνυπογραφή του ιδίου και του Προέδρου.

Για παρακαταθέσεις και δάνεια από Τράπεζες οποιαδήποτε Δημόσια Ταμεία και Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδόσεις, αποδοχές τριτεγγυήσεις και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, επιταγών και κάθε άλλου εγγράφου παραστατικού δικαιώματος ή υποχρεώσεως, απαιτούνται απαραίτητα οι υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαχειριστεί για κάθε μη προγραμματισμένη έκτακτη περίπτωση μέχρι ποσοστού 10% του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού και κατ’ ελάχιστο χίλια πεντακόσια ευρώ συνολικά, πέρα δε από το ποσό αυτό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. τη λογοδοσία, την οικονομική διαχείριση, τον ισολογισμό της οικονομικής χρονιάς και τον προϋπολογισμό της επομένης.

Αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. Προΐσταται του Λογιστηρίου και ενεργεί ή δίνει την εντολή για όλες τις πληρωμές και εισπράξεις αναγράφοντας επί των οικείων γραμματίων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής τον αριθμό της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., όπου απαιτείται. Στα πλαίσια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαθέτουν τα τραπεζικά και εν γένει χρηματοοικονομικά ιδρύματα (web / mobile banking), ο Ταμίας δύναται να: α) έχει πρόσβαση μόνος του στις κινήσεις των λογαριασμών (statements) του Σωματείου, β) με έγκριση του Προέδρου να διενεργεί μεταφορές και εμβάσματα προς τρίτους, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Σωματείου και γ) να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

Συντάσσει και εισηγείται προς το Δ.Σ. κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό και υποβάλλει προς έγκριση από τη Γ.Σ. τον απολογισμό κάθε οικονομικής χρήσης. Είναι υπεύθυνος για όποια άλλη δραστηριότητα του αναθέσει το Δ.Σ.

Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία, όπως επίσης και για την περίπτωση που ενήργησε πληρωμή χωρίς έγκριση του Προέδρου ή απόφαση του Δ.Σ. Ενημερώνει το Δ.Σ. για την πορεία της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου.

Είναι υπεύθυνος και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών των τακτικών μελών, των αρωγών και κάθε άλλη έκτακτη ή τακτική οικονομική παροχή προς το Σωματείο και ενημερώνει το Δ.Σ. για τυχόν καθυστερούμενες οφειλές προς το ταμείο. Υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο, το ταμείο του Σωματείου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο.

Συντάσσει ανά εξάμηνο σύντομη έκθεση περί της καταστάσεως του ταμείου και αναλυτική με καταστάσεις ταμειακής κίνησης οι οποίες περιέχουν αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου και τα σχετικά δικαιολογητικά, στο τέλος εκάστοτε διανυόμενου έτους και τις υποβάλλει στο Δ.Σ.

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., εκτός από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 25

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα μέλη του Σωματείου.

Εκλέγεται από τακτική Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Δ.Σ. Η υποψηφιότητα του ίδιου μέλους και για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή αποκλείεται. Στην Ε.Ε. δεν λαμβάνει μέρος μέλος συνδεόμενο με μέλος του Δ.Σ. με βαθμό συγγένειας κατ’ ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και του τρίτου βαθμού. Οι υποψήφιοι για την εξελεγκτική Επιτροπή καταχωρούνται στη συνέχεια του ενιαίου ψηφοδελτίου των υποψηφίων για τις θέσεις του προέδρου και των συμβούλων του ΔΣ.

Η θητεία της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ίδιας διάρκειας με αυτήν του Δ.Σ., τα μέλη της εκλέγονται ταυτόχρονα με αυτά του Δ.Σ., αλλά η θητεία της δεν διακόπτεται.

Συνέρχεται σε Σώμα μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή της και εγκρίνει τον Πρόεδρο αυτής ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας, ορίζεται Πρόεδρος εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση. Ο επόμενος σε αριθμό ψήφων ορίζεται Γενικός Γραμματέας. Η εξελεγκτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία της μέλη. Οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και καταχωρούνται σε ειδικό τηρούμενο βιβλίο πρακτικών. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του.

Η Ε.Ε. υποχρεώνεται να ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του Δ.Σ., τακτικά μεν κάθε έτος κατά την Γ.Σ., έκτακτα δε όταν το ζητήσουν δέκα (10) τουλάχιστον ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου, και καταχωρεί τα πορίσματά της σε ειδικό βιβλίο που τηρεί για το σκοπό αυτό, υποβάλλει δε στη Γ.Σ. των μελών έγγραφη έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. Η Ε.Ε. υποχρεούται σε περίπτωση ανωμαλιών στη διαχείριση του Δ.Σ. να ζητά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση Γ.Σ. και σε περίπτωση άρνησής του να συγκαλεί η ίδια τη Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ., έχουν την υποχρέωση να θέτουν στην διάθεση των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την διενέργεια του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.

Η εξελεγκτική επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. την έκθεση ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ.

Η πιο πάνω έκθεση με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. πρέπει να ενσωματώνεται στην λογοδοσία των οικονομικών πεπραγμένων του Δ.Σ. προς την Γ.Σ.

Η εξελεγκτική επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Αν μετά από δυο συνεδριάσεις της δεν επιτευχθεί απαρτία, ο έλεγχος θεωρείται ότι διενεργείται νόμιμα από όσα μέλη της είναι παρόντα.

Σε περίπτωση που κανένα μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής δεν παρουσιασθεί για να διενεργήσει τον έλεγχο παρά τις έγγραφες και επί αποδείξει αποσταλείσες προσκλήσεις του Δ.Σ., τότε στην Γ.Σ. εκλέγεται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος νέα εξελεγκτική επιτροπή η οποία και διεξάγει τον έλεγχο μέσα σ’ ένα τρίμηνο από την ημερομηνία εκλογής της. Η έκθεση του ελέγχου αυτού τίθεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 26

Τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει από Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται από το Δ.Σ. είτε παράλληλα με τακτική είτε ειδικά για το σκοπό αυτό με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την τροπολογία άρθρων του καταστατικού, και απαρτίζεται από το πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1 μέλος) των δικαιούμενων ψήφου μελών του. Αν πρόκειται για Τακτική Γενική Συνέλευση ομοίως θα πρέπει να υφίσταται σχετικό θέμα ημερησίας διατάξεως και η ανωτέρω αυξημένη απαρτία. Η απόφαση για την τροποποίηση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των παρόντων δικαιούμενων ψήφο μελών. Για απόφαση με την οποία θα μεταβάλλεται το «Άρθρο 2» (Σκοποί του σωματείου) απαιτείται απόφαση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων δικαιούμενων ψήφου μελών.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 27

Το Δ.Σ. μετά την σύστασή του σε σώμα έχει το δικαίωμα να συγκροτήσει με απόφασή του επιτροπές με την συμμετοχή των μελών του. Στις επιτροπές αυτές μπορούν να ανατεθούν καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα που το Δ.Σ. με την ίδια πιο πάνω απόφασή του θα ορίσει.

Ο χαρακτήρας των επιτροπών αυτών είναι συμβουλευτικός για το Δ.Σ. Πρόεδρος των επιτροπών αυτών είναι πάντα μέλος του Δ.Σ. Οι επιτροπές λειτουργούν κατ’ αναλογία των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

Η θητεία των επιτροπών αυτών μπορεί να είναι το μέγιστο ίση μ’ αυτή του Δ.Σ. ή ορισμένης διάρκειας σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. μπορεί ακόμη να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του, των αγωνιστικών του χώρων κλπ και ιδιαίτερα τον πειθαρχικό κανονισμό για τα μέλη και τους αθλούμενούς του, τους οποίους υποβάλλει στην Γ.Σ. για έγκριση. Οι κανονισμοί αυτοί σε καμμιά περίπτωση δεν είναι δυνατό να τροποποιούν άμεσα ή έμμεσα το παρόν καταστατικό.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 28

Το σωματείο διαλύεται: α) σε περίπτωση που τα μέλη είναι λιγότερα των είκοσι (20), β) εφόσον αποφασίζεται από τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των ταμειακά εντάξει μελών, η δε απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη συνέλευση αυτή, γ) με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση της διοικήσεως ή του 1/5 μελών του ή της εποπτεύουσας αρχής, δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος.

Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου όλη η κατά το χρόνο εκείνο υπάρχουσα κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με το νόμο, και σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη του, εκ του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αυτού. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις περί Σωματείων του Α.Κ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 29

Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική, συνήθων διαστάσεων και φέρει κυκλικά την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης. Στο κέντρο της σφραγίδας υπάρχει το έμβλημα του Σωματείου, που απεικονίζει ένα ιστιοφόρο σκάφος. Τα χρώματα του σωματείου είναι το γαλάζιο και το λευκό. Η σφραγίδα αυτή τίθεται σε κάθε εξερχόμενο έγγραφο και σε κάθε απόδειξη είσπραξης. Έγγραφα ή αποδείξεις που δεν φέρουν την πιο πάνω σφραγίδα θεωρούνται άκυρα και δεν δεσμεύουν το Σωματείο.

Άρθρο 30

Το Σωματείο δύναται να χρησιμοποιεί ως έμβλημα, για τις ναυταθλητικές δραστηριότητές του, ναυτικό επισείοντα (σημαία) που θα υιοθετηθεί από τη ΓΣ.

Άρθρο 31

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

α. Μητρώου μελών

β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.

δ. Εσόδων - Εξόδων

ε. Περιουσιακών στοιχείων

στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων

Κάθε άλλο βιβλίο που ο Νόμος ήθελε προβλέψει ως υποχρεωτικό ή το Δ.Σ. αποφασίσει ως αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη της έδρας του Σωματείου ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2725/1999, συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Το Σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Σωματείου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, εφόσον το Σωματείο πληροί τους όρους που θέτει το άρθρο 8 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Γίνεται μνεία ότι το Σωματείο δεν φέρει επωνυμία που σχετίζεται με το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, η δε επωνυμία του είναι διατυπωμένη ολογράφως στην ελληνική γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος του προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων της επωνυμίας του.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 33

1.Επιτρέπεται η συγχώνευση του Σωματείου με απόφαση της Γ.Σ. του κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2725/1999 όπως έχουν τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4049/2012 Το νέο σωματείο, που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσότερων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία. Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο εντάσσεται, κατ’ άθλημα, αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία.

2. Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα, επιτρέπεται η συγχώνευση και τμημάτων αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευσή τους με τμήμα του ιδίου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάμενου σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο του Καταστατικού.

3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, τα θέματα των αθλητών, οι περιορισμοί σε περιπτώσεις επανασύστασης συγχωνευθέντος σωματείου ή διαλυθέντος τμήματος που συγχωνεύτηκε και γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

4. Σε περίπτωση συγχώνευσης αθλητικού σωματείου με άλλο, ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας, του κάθε συγχωνευόμενου σωματείου μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του Σωματείου καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα βιβλία αυτού στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του Σωματείου από τα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε περίπτωση παράλειψης των προαναφερόμενων ενεργειών, δεν επιτρέπεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 135 παρ. 7 του ν. 2725/99 επιχορήγηση του σωματείου που προήλθε από τη συγχώνευση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αθλητικού σωματείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ορίζονται από τα καταστατικό του.

2. Επιτρέπεται στο Σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Επιτρέπεται στο Σωματείο, εφόσον τηρούνται οι Κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

6. Το Σωματείο δικαιούται να λάβει επιχορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

7. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου απαγορεύεται. Κατ` εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του Σωματείου, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

8. Το Σωματείο υποχρεούται να καταχωρίζει τις μεταβολές των στοιχείων του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευσή τους, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η καταχώριση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/ 1986.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, που ανακηρύχθηκε στη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών του Σωματείου την δεκάτη πέμπτη Ιουνίου δισχιλιοστού εικοστού πρώτου έτους (15.06.2021), λήγει την τριακοστή Σεπτεμβρίου δισχιλιοστού εικοστού τρίτου έτους (30.09.2023), κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 36

Κάθε ασάφεια του παρόντος Καταστατικού λύνεται από τη Γενική Συνέλευση, αφού ληφθούν υπ΄ όψη οι σχετικές διατάξεις περί σωματείων και, προκειμένου περί αθλητικών θεμάτων, η ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

Για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο και τους σκοπούς αυτού και που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μέλους του Συλλόγου.

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών των καταστατικών.

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα έξι (36) άρθρα, ψηφίσθηκε με απόφαση της νομίμως συγκληθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με αυξημένη πλειοψηφία κατά τις διατάξεις του, κατά τη συνεδρίαση της δεκάτης έκτης Φεβρουαρίου δισχιλιοστού εικοστού δευτέρου έτους (16.02.2022), τροποποιήθηκε και εναρμονίσθηκε με τις εν ισχύ διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας. Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού στην κωδικοποιημένη μορφή του θα αρχίσει από την, μετά από έγκριση του αρμόδιου Δικαστηρίου, εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.-

Ιωάννινα, 31-03-2023